غذا جام کنفدراسیونها پرتغال مکزیک porteghal

غذا: جام کنفدراسیونها پرتغال مکزیک porteghal mecic jam کنفدراسیونها varzeshi-Football bein –

گت بلاگز اخبار پزشکی سلول های عصبی تنظیم کننده تناوب خواب شناسایی شدند

محققان دانشگاه واشنگتن واقع در سنت لوییس یک مجموعه کوچک از سلول های عصبی (نورون) را شناسایی کردند که وقت به خواب رفتن مغز را مشخص می کند و جنبش آن مانع عوارض پر

سلول های عصبی تنظیم کننده تناوب خواب شناسایی شدند

سلول های عصبی تنظیم کننده تناوب خواب شناسایی شدند

عبارات مهم : تنظیم

محققان دانشگاه واشنگتن واقع در سنت لوییس یک مجموعه کوچک از سلول های عصبی (نورون) را شناسایی کردند که وقت به خواب رفتن مغز را مشخص می کند و جنبش آن مانع عوارض پرواززدگی می شود.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، ساعت طبیعی بدن به وسیله بخشی از هیپوتالاموس موسوم به SCN کنترل می شود که در واقع مجموعه کوچکی از نورون ها در زیر مغز هست. در آزمایشات قبلی جنبش این بخش از مغز با پالس های نوری امکان تنظیم مجدد تناوب خواب موش ها را فراهم کرد.

اکنون محققان دریافتند جهت تنظیم تناوب خواب نیازی به جنبش تمام SCN نیست و تنها 2000 نورون از 20 هزار نورون موجود در آن، از طریق تولید ماده ای موسوم به پپتید وازواکتیو روده ای (VIP) بر تناوب خواب تاثیرگذار هستند. نورون ها از این ماده جهت برقراری ارتباط با یکدیگر و هماهنگی برنامه زمانی استفاده می کنند.

سلول های عصبی تنظیم کننده تناوب خواب شناسایی شدند

محققان به این نتیجه رسیدند که احتمالا نورون های VIP مسئول تعیین نقش سایرین هستند و جهت آزمایش صحت این فرض ابتدا با نگهداری 24 ساعته موش ها در یک اتاق تاریک، تناوب خواب آن ها را برهم زدند. سپس با استفاده از تکنیک های اپتوژنتیک، نورون های VIP را هرروز در وقت معینی جنبش کردند تا ورود به یک منطقه زمانی تازه را شبیه سازی کنند.

در این آزمایش مشخص شد الگوهای متفاوت جنبش نورون ها، تاثیرات متفاوتی بر موش ها دارد. موش هایی که با الگوهای بی قاعده جنبش شدند، در مقایسه با موش هایی که با استفاده از الگوهای نسبتا پایدار جنبش شدند، سرعت تطبیق پذیری بالاتری داشتند.

محققان دانشگاه واشنگتن واقع در سنت لوییس یک مجموعه کوچک از سلول های عصبی (نورون) را شناسایی کردند که وقت به خواب رفتن مغز را مشخص می کند و جنبش آن مانع عوارض پر

محققان دریافتند الگوهای بی قاعده موجب آزاد شدن VIP به وسیله نورون ها و عوض کردن سریع تر ساعت بدن می شوند. این تحقیقات امکان درک بهتر سیستم زمانبندی مغز و ارتباطات موجود در آن را جهت محققان فراهم کرد. همچنین مشخص شد کد مورد استفاده نورون های VIP واقعا کلید تنظیم برنامه روزانه است.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Neuron انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: تنظیم | محققان | شناسایی | استفاده | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz